Regulamin FastInternet.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu fastinternet.pl zakres odpowiedzialności właścicieli i autorów serwisu oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze plików cookie, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych. Więcej informacji o plikach cookie w polityce prywatności.

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z serwisu wymagany jest
  1. Uządzenie z dostępem do internetu.
  2. Przeglądarka internetowa
 2. W przypadku niektórych części serwisu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 3. W przypadku niektórych Treści Cyfrowych dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności może być konieczne posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aktualną wersji programu Adobe Reader lub innego, umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików w formacie .pdf oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office 2003/2007/2010/365/2013 umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików o formacie .doc, .docx, .rtf, .ppt, .xls, .xlt lub oprogramowania Open Office, wersja min. 2.3 do obsługi plików z rozszerzeniem ODT (Writer) i ODS (Calc) lub oprogramowania do obsługi plików MOBI lub ePUB. Informacje szczegółowe dotyczące wymagań technicznych, funkcjonalności i interoperacyjności Treści Cyfrowych znajdują się na określonych podstronach Serwisu zawierających te treści lub odesłania do nich.

Prawa własności intelektualnej

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie fastinternet.pl należą do Autorów serwisu, chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów serwisu.
 3. Użytkownicy serwisu fastinternet.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. W przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania

Dodawanie opinii i komentowanie treści

 1. Zawarte w Serwisie fastinternet.pl opinie i komentarze są prywatnymi opiniami ich Autorów. Redaktorzy strony fastinternet.pl nie odpowiadają za treść publikowanych komentarzy i opinii.
 2. Autorzy komentarzy i opinii publikują treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji i kasowania komentarzy zawierających wulgaryzmy, wypowiedzi niezwiązane z tematem, a także obraźliwe wobec innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.
 4. Dane osobowe autorów komentarzy i opinii nie są gromadzone i przetwarzane przez Serwis fastinternet.pl.

Zastrzeżenia

Użyte w Serwisie fastinternet.pl nazwy, znaków towarowych, innych oznaczeń słownych, graficznych i słowno-graficznych przynależnych Dostawcom i Partnerom ma znaczenie jedynie informacyjne i służy odróżnieniu usług/produktów jednego Dostawcy/Partnera od usług/produktów innego Dostawcy/Partnera. Serwis nie przypisuje sobie związków z Dostawcami i Partnerami innych niż wyraźnie wynikające z Regulaminu.
Użyte w Serwisie fastinternet.pl odsyłacze (aktywne linki) mają jedynie na celu ułatwienie kontaktu z danym Dostawcą lub Partnerem dla zapoznania się z jego ofertą handlową.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2022r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Autor serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane pod adresem fastinternet.pl/regulamin
 5. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu fastinternet.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.