Wykonaj test Internetu i sprawdź aktualną prędkość Twojego Internetu

Aby wykonać test prędkości Internetu wystarczy kliknąć “START”, po kilkudziesięciu sekundach otrzymasz wynik szybkości Twojego łącza internetowego. Dowiesz się jaki jest aktualnie Download, Upload, Ping, a także jakiego masz dostawcę Internetu.

Zastanawiasz się, jaka jest faktyczna szybkość internetu, z którego korzystasz? Okazuje się, że rzadko kiedy wynosi ona tyle, co wartości umowne. Test prędkości Internetu pozwoli Ci na weryfikację rzeczywistych wartości. Czym jest prędkość internetu download, upload, jakie znaczenie ma długość ping? Sprawdź najważniejsze informacje związane z testami prędkości łącza internetowego oraz nasze podpowiedzi, co wpływa na jego szybkość.

Na czym polega test prędkości internetu?

Aby móc zmierzyć prędkość internetu, czyli ilość danych przesyłanych w określonej jednostce czasu, należy wykonać test szybkości internetu. Oczywiście można próbować przeprowadzić go samodzielnie, pobierając oraz wysyłając większe ilości danych i weryfikując średnią szybkość podawaną przez narzędzie. Wartości te mogą być jednak niemiarodajne, bo na wyniki wpływa wiele czynników. Aby wykonać dość dokładny test łącza, warto skorzystać z dedykowanych narzędzi lub stron mierzących szybkość internetu.

Jak sprawdzić szybkość internetu? Test można przeprowadzić na dowolnym urządzeniu w sieci – komputerze, ale też smartfonie, tablecie czy nawet telewizorze. Pozwalają na to specjalne strony internetowe zawierające tak zwany speed test. Dostępne są również aplikacje dedykowane do tego celu. Rzetelny test internetu weryfikuje przynajmniej trzy wartości. Są to:

 • prędkość download – pobierania w kb/s,
 • prędkość upload – wysyłania w kb/s,
 • ping – opóźnienie w ms.

Test prędkości powinien korzystać z niezależnych, nieobciążonych serwerów o dobrym połączeniu. Tylko wtedy może być miarodajny. Na czas wykonywania badania szybkości internetu warto wyłączyć wszystkie inne aplikacje mogące korzystać z transmisji danych oraz upewnić się, że system nie pobiera jakichś aktualizacji. Jeżeli testujesz internet na urządzeniu podłączonym do routera, miej pewność, że inne sprzęty w sieci aktualnie nie pracują.

Czym jest download, upload, ping?

Jeśli chodzi o szybkość internetu test wskazuje najczęściej na trzy wartości – download, upload oraz ping. Oprócz nich w testach podawane są najczęściej informacje o sieci – adres IP, nazwa dostawcy usług internetowych, lokalizacja. Test może podawać również wartość jitter, związany z wartością ping.

Prędkość internetu – download

Download oznacza prędkość pobierania danych, plików z internetu czy innego urządzenia. Wartość podawana jest w określonych jednostkach informacji komputerowej na jednostkę czasu. To najczęściej kilobity lub megabity na sekundę albo też kilobajty lub megabajty. Warto mieć świadomość, że jeden bajt to osiem bitów, dlatego różnica pomiędzy kilobitami oznaczanymi zwykle jako kb a kilobajtami – kB jest dość znacząca.

Szybkość internetu – upload

Upload to szybkość wysyłania danych, plików. Podobnie jak download podawana jest w Kb/s lub Mb/s. Jest ważna wtedy, gdy z komputera czy telefonu ma być wysyłanych dużo danych, na przykład podczas rozmów wideo, udostępniania zdjęć czy tworzenia kopii zapasowych w chmurze.

Opóźnienia – ping oraz jitter

Ping podawany w jednostce czasu, przeważnie milisekundach oznacza opóźnienie w odpowiedzi z serwera. Im mniejszy ping, tym sprawniejsza jest komunikacja. Wartość ta jest ważna przy wszystkich czynnościach online wykonywanych w czasie rzeczywistym, na przykład rozmowach wideo i głosowych, grach online. Do parametru ping podawana jest często druga wartość – jitter, także w milisekundach. Wskazuje on na zmiany w czasie wartości ping, jego stabilność. Wartość jitter powinna być jak najniższa – wskazuje na stabilność parametrów łącza.

Jak sprawdzić prędkość internetu?

Jeżeli zastanawiasz się, jak sprawdzić prędkość internetu, wykonanie odpowiedniego testu będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o prędkość internetu test musi odbywać się online na urządzeniu mającym połączenie z siecią. Konieczne jest uruchomienie narzędzia, które pozwoli na przeprowadzenie testu. Najwygodniejsze są specjalnie stworzone aplikacje i strony internetowe, tak zwany speed test. Należy wejść na zaufany portal i najczęściej kliknąć w przycisk “rozpocznij test” czy “sprawdź prędkość internetu” lub podobne. Po określonym czasie, zwykle około minucie pojawiają się wyniki.

Jak interpretować wyniki przeprowadzonego testu?

Rzeczywista prędkość internetu pokazana przez test wskazuje na aktualne w trakcie jego wykonywania, średnie wartości. Zwykle pomiar prędkości internetu pokazuje również wykres, który obrazuje zmiany wartości download i upload w czasie. Z racji faktu, że prędkość internetu może zależeć od wielu czynników, test prędkości łącza może dawać różne wyniki w czasie dla tego samego łącza.

Aby stwierdzić, czy szybkość internetu jest odpowiednia, warto sprawdzić wartości umowne ustalone z operatorem. Dodatkowo interpretacja wyników testu powinna odnosić się do potrzeb, na przykład:

 • przeglądania stron www,
 • streamingu wideo o określonej jakości,
 • rozmów wideo,
 • gier online.

Każda z tych czynności wymaga innych wartości minimalnych do optymalnego działania. Przeważnie test prędkości internetu zawiera podpowiedzi w formie graficznej, w jakim stopniu łącze ma odpowiednie parametry do tych czynności.

Szybkość łącza zwykle nie jest symetryczna, to znaczy prędkość pobierania przeważnie będzie większa niż wysyłania. Wynika to z potrzeb użytkowników – najczęstsze scenariusze obejmują wyszukiwanie informacji w sieci, pobieranie danych, transmisję strumieniową – do tego konieczny jest właśnie jak najwyższy transfer danych z serwerów, czyli szybkość internetu download. Oczywiście upload jest również ważny, jednak najczęściej może być znacznie mniejszy bez szkody dla płynności działań w sieci.

Od czego zależy prędkość internetu?

Nie ulega wątpliwości, że na szybkość internetu składa się wiele czynników o mniejszej i większej wadze. Co ciekawe, samo sprawdzanie prędkości internetu wpływa tymczasowo na prędkość dla ewentualnych innych użytkowników lokalnych sieci, bo znacznie ją obciąża. Główne faktory mające wpływ na prędkość internetu na danym urządzeniu to:

 • technologia świadczenia usługi – internet światłowodowy, xDSL, radiowy, LTE/5G czy na sieci lokalnej, kablowej mają różne maksymalne prędkości wynikające ze sposobu przesyłania danych, ich kodowania,
 • występowanie zakłóceń w sieci, na które wpływa również odległość od nadajnika, węzła zapewniającego dostęp do Internetu,
 • ograniczenia nakładane przez operatora związane z umową na określoną prędkość internetu, na przykład 300 mb/s,
 • użytkowany sprzęt – punkt dostępowy, router, ale również komputer, smartfon czy tablet i obsługiwane standardy komunikacji,
 • obciążenie sieci – ilość aktywnych użytkowników, ich sposób korzystania z sieci.

Wartością wyjściową dla prędkości internetu są teoretyczne możliwości łącza. Ogranicza je zgodnie z umową operator, w zależności od wybranej opcji – prędkości internetu. Zawsze w umowie podawane są wartości “do”, maksymalne, na przykład do 300 lub 600 Mb/s czy 1 Gb/s. Barierą dla niej mogą być także możliwości sprzętu – na przykład technologia komunikacji WiFi w starszych standardach mogła ograniczać transfer w sieci lokalnej na przykład do 54 Mb/s przy pełnym zasięgu. Dynamiczny wpływ na prędkość internetu mają natomiast pozostałe czynniki.

Dlaczego mój Internet działa powoli?

Z uwagi na fakt, że prędkość łącza może w danej chwili zależeć od zmiennych czynników, zdarza się, że dostęp do internetu mimo wysokiej prędkości umownej jest powolny. Warto wykonać wtedy test szybkości łącza, by przekonać się, jak duże są ograniczenia. Jeżeli jednak mimo upływu czasu prędkość internetu utrzymuje się na niskim poziomie, może wynikać to z różnych powodów. Najczęściej należą do nich:

 • problem z operatorem, awaria lub przeciążona sieć – to niezależne od Ciebie czynniki, ale warto przy przedłużających się problemach skontaktować z dostawcą internetu, zgłaszając problem; przy okazji można często uzyskać informacje o przewidywanym czasie usunięcia usterki,
 • inni użytkownicy w lokalnej sieci – Twoim domu czy biurze; jeżeli korzystają intensywnie w danym momencie z sieci, na przykład oglądają filmy wysokiej jakości online czy prowadzą rozmowy wideo, internet może zwolnić,
 • zakłócenia, inne sieci, zasięg – w szczególności w przypadku sieci bezprzewodowych – internetu radiowego, WiFi czy LTE/5G,
 • problem ze sprzętem sieciowym – router, switch czy AP – access point mogą przestać działać poprawnie, zawiesić się, przegrzać czy przeciążyć; dodatkowo ich konfiguracja może wpływać na niektóre usługi i ich prędkość, na przykład poprzez ustawienia QoS,
 • przeciążony komputer, tablet czy telefon – jeżeli na przykład na urządzeniu działa wiele programów czy jest zawirusowane, może okazać się, że i szybkość internetu staje się znacznie mniejsza; podobna sytuacja ma miejsce, gdy urządzenie w tle pobiera większe aktualizacje, na przykład systemowe.

Prędkość internetu może być także znacznie niższa, gdy na urządzeniu działa kilka aplikacji, z których korzystasz, a one mają ciągłą łączność z siecią.

Jak osiągnąć wyższą szybkość łącza?

Aby mieć większą prędkość internetu, najczęściej podpisuje się nową umowę czy aneks z dostawcą usług internetowych, ISP. Jednak zwykle to nie jedyny sposób na odczuwalnie wyższą szybkość internetu. Warto przed decyzją o zmianach przyjrzeć się aktualnej konfiguracji i znaleźć ewentualne “wąskie gardła” czy inne czynniki mogące obniżyć szybkość łącza. Sprawdzanie szybkości internetu to pierwszy krok – warto porównać wyniki testu z warunkami w umowie. Należy sprawdzić urządzenie dostępowe, czy jego standard komunikacji WiFi/LAN odpowiada prędkości od dostawcy.

W przypadku sieci bezprzewodowej WiFi ważny jest też zasięg, w jakim znajduje się urządzenie korzystające z internetu. Należy wyeliminować możliwe zakłócenia, w miarę możliwości znaleźć najlepsze ustawienie dla routera czy punktu dostępowego. Jeżeli masz dostęp do konfiguracji urządzeń, możesz skorzystać z priorytetyzacji ruchu, QoS, który wpływa na szybkość internetu dla wybranych usług, na przykład wideo. Upewnij się również, czy urządzenie, z którego korzystasz, nie jest zawirusowane, a aplikacje są zaktualizowane.

Test prędkości internetu pomaga w ustaleniu, jakie rzeczywiste parametry ma łącze. Warto korzystać z tych możliwości regularnie, a w razie wystąpienia problemów wiedzieć, jakie kroki można podjąć, by zwiększyć szybkość internetu.